Pomagaj z nami

Pomagaj z nami, gdyż razem raźniej.. 

Jesteśmy wolontariuszami, którzy swój czas wolny chcą spożytkować dla innych. Pomagać można na wiele sposobów. Czasem wystarczy uśmiech, zwykła obecność, czasem zaś .... Tu pojawiamy się my. Rozpoczęliśmy w X.2016r. od małej akcji List do Św. Mikołaja. Akcja ta przerosła nas samych- jednak końcowo się udało -650 osób otoczyliśmy promyczkami słońca w ramach akcji LIst do Św. Mikołaja. Nie tylko dzieci, ale także osoby bezdomne i ubogie otrzymały od nas prezenty.

 

Nasi partnerzy: