O fundacji

Fundacja Siódme Słońce powstała, by pomagać dzieciom i młodzieży. By zwiększać szansę tam, gdzie jej nie ma.

Zadania i cele statusowe:

  • stwarzanie szans i znoszenie podziałów, zapewnienie równego startu dzieciom samotnym i opuszczonym
  • zapewnienie im opieki i wykształcenia, wsparcie materialne,
  • rozwijanie pasji i propagowanie dobrego stylu życia,
  • nauka,
  • sport,
  • wychowanie,
  • docieranie z pomocą do dzieci i młodzieży, gdy zawodzi najbliższe otoczenie.